Shanghai Ruifu Chemical Co., Ltd.

Şanhaý Ruifu Chemical Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý Ruifu Chemical Co., Ltd., Hytaýyň Şanhaý, Fengxian etraby, Şanhaý himiýa senagaty seýilgähinde ýerleşýär.

“Ruifu Chemical”, “Active Pharmaceutical Ingredient” (API), derman araçylary, şir birleşmeleri we maksatino kislotalaryny öndürmekde, dizaýn etmekde we sintez etmekde ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kompaniýa bolup, önümçilik kuwwaty gramdan, kilogramdan tonna çenli ýokary baha berýär. , ABŞ-nyň, Europeanewropa Bileleşiginiň we Aziýanyň käbir öňdebaryjy we iň täze derman öndürýän kompaniýalary, gözleg institutlary we uniwersitetleri üçin innowasiýa, ygtybarly we elýeterli himiki önümler we biz olaryň ynamyny gazandyk we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny gurduk.

“Ruifu Chemical” güýçli gözleg we gözleg mümkinçiliklerine esaslanyp çalt ösdi we derman we himiýa pudaklarynda on ýyldan gowrak baý tejribesi bolan ýokary derejeli gözleg we önümçilik dolandyryş toparyna eýe.

Şanhaýda ýerleşýän täze gözleg we gözleg merkezimiz, 2200m2 töweregi meýdany öz içine alýar, 5 barlaghanada 35 sany ýangyç kapoty we 2 kilogramlyk synp laboratoriýalarynda 5L-100L reaktorlaryň birnäçe bölümi bar.Şeýle hem, seljerme we synag üçin hünär enjamlary bilen enjamlaşdyrylan NMR, LC-MS, HPLC, GC, KF, elementar analizator we ş.m. önümleriň hiline gözegçilik edýär.

Jiangsu welaýatynda ýerleşýän zawodymyz takmynan 37000m2, bäş köp funksiýaly sintez ussahanasyny, bir synag zawodyny we bir barlaghanany, bir hil barlag merkezini öz içine alýar.Zawod 50L-den 8000L-e çenli 200-den gowrak reaktor we käbir pes we ýokary temperatura reaktorlary, ýokary basyşly reaktorlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Strategiki hyzmatdaşlarymyzda araçylar üçin 2 himiki zawod we API we ösen araçylar üçin 2 cGMP subut edilen ösümlik bar.

“Ruifu Chemical” prosesi ösdürmegi, adaty sintezi we şertnama gözleg hyzmatlaryny hem berip biler.

“Ruifu Chemical” gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän has halkara derejesinde bäsleşige ukyply ýokary tehnologiýaly derman himiýa kompaniýasyny gurmaga çalyşýar.Bütin dünýädäki müşderiler bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.